Kvinnokämpen

(Obs denna bild har redigerats och är inte äkta)

Två aktuella artiklar hamnade komiskt nära varandra på DN-fronten idag.

Screen Shot 2017-04-25 at 5.40.22 PM.png

This entry was posted in humor. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s